Grafika do poradnika: Jak działa rynek.Różne owoce w drewnianych skrzynkach. fot pexels Magda Ehlers

Spis treści

  • Rynek w ekonomii

  • Cena

  • Konsument

Idę na rynek! Byłaś dzisiaj na targu? Wracam z targowiska. Idziesz na targowicę? W rynku naszego miasta będzie dzisiaj kiermasz– te i podobne stwierdzenia słyszymy często idąc ulicami. Wszystkie wymienione pojęcia, oczywiście oprócz targowicy, oznaczają obecne lub przeszłe miejsce kupna i sprzedaży towarów. Nie wiem, skąd się wśród tych pojęć wzięła targowica. Prawdopodobnie ktoś się kiedyś przejęzyczył i błąd językowy został powielony wielokrotnie, aż zaistniał w środowisku jako samoistny byt. Dla informacji czytelników dodam, że targowica to spisek magnatów i kleru z Carycą Katarzyną, symbol zdrady narodowej, który poprzedził II rozbiór Polski.
Kupno i sprzedaż jest nieodłączną częścią naszego życia, Codziennie kupujemy produkty spożywcze, rzadziej ubrania, buty czy różne instrumenty finansowe. Sprzedajemy swoją pracę, usługi, wiedzę, itp.Dlatego warto znać mechanizmy rządzące rynkiem i zastanowić się, na ile nasze postawy i preferencje mają wpływ na jego kształtowanie.

Rynek w ekonomii

Najprościej możemy określić, że rynek w dzisiejszym znaczeniu, to całokształt mechanizmów umożliwiających kontakt producentów z konsumentem w celu zawarciaumowy kupna-sprzedaży. Producent to ktoś, kto wytwarza, konsument natomiast korzysta kupując i płacąc określoną cenę. Na rynku spotyka się popyt z podażą. Popyt rynkowy to ilość dóbr, usług i innych wartości i aktywów, które konsumenci chcą zakupić w danym miejscu i czasie. Podaż to ilość dostępna w tym czasie i miejscu do sprzedaży. Zarówno popyt jak i podaż zależą od bardzo wielu czynników i wpływają na poziom cen. Zależność ta jest obustronna, gdyż wysokość cen również wpływa na popyt i podaż.Wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku czyli popytu, podaży oraz ceny nazywamy mechanizmem rynkowym. Współczesny model rynku, skupia się przede wszystkim na relacjach między rynkiem producentów a rynkiem konsumentów. Porozumiewają się oni dzięki komunikacji społecznej, która pozwala na utrzymanie równowagi na rynku Oczywiście w dzisiejszych czasach rynkowe transakcje mogą odbywać się na odległość, za pośrednictwem e-maila, telefonu, czy programu komputerowego bez konieczności fizycznego kontaktu nabywców ze sprzedawcami.

Cena

Cena oznacza tą wartość, przy której zarówno producent/sprzedawca jak i nabywca gotowi są dokonać transakcji. Jest ekwiwalentem danego dobra. Dla kupującego cena jest kosztem, jaki musi być poniesiony w momencie zakupu. Dla producenta/sprzedawcy cena jest źródłem przychodu ale również jest elementem zwrotu kosztów poniesionych przy produkcji.Od cen zależą decyzje konsumentów i producentów na rynku. Wyższe ceny powodują zmniejszenie zakupów oraz zachęcają do produkowania. Niższe ceny skłaniają do konsumpcji i powodują zmniejszanie produkcji. Ceny są kołem napędowym mechanizmu rynkowego.

Konsument

Konsument i producent to główni uczestnicy rynku.Konsumentem jesteśmy tylko wtedy, gdy nabywamy u przedsiębiorcy/sprzedawcy towar, usługę lub inne wartości lub aktywa dla celów prywatnych. Konsumentem jesteśmy, gdy nabywamy na własny użytek, zaspokajając własne, osobiste potrzeby, naszej rodziny, domowników, przyjaciół lub znajomych (prezenty), gdy kupowany towar służy zapewnieniu funkcjonowania gospodarstwa domowego. np. kupujemy sprzęt gospodarstwa domowego, obuwie, odzież czy usługi od firm –telekomunikacyjnych, remontowych, finansowych, itp.

Zastanówmy się, czy jako konsumenci, uczestnicy rynku, planowo i celowo dokonujemy zakupów, po dokładnej analizie i zasięgnięciu informacji o produkcie? Czy mamy świadomość swoich potrzeb? Czy może kupujemy pod wpływem mody, reklamy czy reakcji tłumu? Ile mamy niepotrzebnych rzeczy w domu kupionych tylko dlatego, że cena była mocno obniżona i chcieliśmy skorzystać z okazji? Pamiętajmy, że od naszych preferencji zakupowych zależy w dużej mierze, co znajdzie się w koszyku dostępnych produktów i po jakiej cenie. Pamiętajmy również, że każdy towar jest wart tyle, ile jesteśmy w stanie za niego zapłacić.

Anna Juklaniuk
Koordynator wolontariatu w MOPS w Przasnyszu

Pytania do informatora

Zadaj pytanie

 

Brak opublikowanych odpowiedzi do pytań lub nie zadano pytań dotyczących tego informatora.

Jak działa rynek