Bilans indywidualnych predyspozycji zawodowych uczniów - co to jest?

dziewczyna trzyma rysunek, na którym jest żarówka - symbol wiedzy

Spis treści

  • Droga do sukcesu

  • Czy znasz siebie?

  • Czy wiesz, jakie talenty ma Twoje dziecko? Czy wiesz, w jakim zawodzie najlepiej się odnajdzie?

Współczesny świat wymaga od nas tej wiedzy dość wcześnie. Trzeba przecież wybrać profil szkoły średniej, zadeklarować przedmioty zdawane podczas egzaminu maturalnego (a już niebawem egzaminu ósmoklasisty) czy też wybrać właściwy kierunek studiów wyższych.
Często decyzję o zmianie zawodu czy podniesieniu kwalifikacji podjąć muszą także dorośli poszukujący nowej pracy, bezrobotni czy matki powracające na rynek pracy.
W tym działaniu, nasi eksperci pomogą Ci poznać Twoje mocne strony i odkryć talenty. Nauczysz się z nich korzystać by zbudować swoją drogę do sukcesu.

Droga do sukcesu

Sporo mówi się o tym, że ktoś jest do czegoś stworzony, że ona ma wyjątkowy talent np. do wypieków, a on jest wręcz powołany do tego, by naprawiać samochody.

Każdy chciałby robić w życiu to, co sprawia mu satysfakcję i przy tym dobrze zarabiać. Ale nie każdy wie jak to zrobić. Budowanie ścieżki kariery może wydawać się czym trudnym, czasem nawet abstrakcyjnym, chyba że doskonale znamy swoje mocne strony i dokładnie wiemy, gdzie zmierzamy.

Warto więc określić swoje predyspozycje i preferencje zawodowe.

Czy znasz siebie?

Skąd wiadomo do czego się jest stworzonym? Po czym poznać swoje mocne strony?

Żeby się tego dowiedzieć warto zrobić np. test własnych kompetencji lub odpowiedzieć sobie na kilka pytań (co lubię robić w wolnym czasie, co potrafię robić bez wysiłku, jaka tematyka lub czynność mnie nie nudzą?).

Określenie się, dokonanie właściwego wyboru zawodu czy profilu szkoły może być trudne, szczególnie jeśli posiadamy różnorodne zainteresowania. Ponad to często zdarza się, że mylnie interpretujemy pojęcie wymarzonej pracy.

Aby właściwie zrozumieć temat, poznać faktyczne motywacje oraz dokonać właściwych wyborów dobrze jest skorzystać narzędzi oraz wsparcia ekspertów, które znajdziesz na tym portalu.

Czy wiesz, jakie talenty ma Twoje dziecko? Czy wiesz, w jakim zawodzie najlepiej się odnajdzie?

Bilans indywidualnych predyspozycji uczniów to świetna okazja, aby sprawdzić w jakich zawodach sprawdzi się Twoje dziecko w przyszłości. Można w tym celu pójść do psychologa lub doradcy zawodowego ale jeśli nie masz czasu, możesz za pomocą prostego testu zobaczyć, w czym Twoje dziecko jest dobre i w jakim zawodzie w przyszłości najlepiej odnajdzie się. To nie będzie zmarnowany czas, a może okazać się najważniejszą decyzją dla dalszego kształcenia Twojego dziecka.

 

 

Typ inteligencji

Twoje predyspozycje

Ten typ inteligencji jest szczególnie potrzebny w następujących zawodach

Językowa

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję językową lubią czytać, słuchać, pisać, opowiadać, przemawiać. Lubią zabawy ze słowami, nie mają problemów z ortografią. Często są systematyczne i uporządkowane.

Sprzedawca, kelner, przedstawiciel handlowy, dziennikarz, pisarz, poeta, polityk, tłumacz, korektor

Matematyczno-logiczna

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję logiczno-matematyczną lubią liczyć, rozwiązywać zagadki logiczne, eksperymentować, wyciągać wnioski. Często uczą się poprzez robienie notatek, schematów. Są to osoby zorganizowane, systematyczne, dokładne, potrafią myśleć abstrakcyjnie.

Mechanik samochodowy, kucharz, prawnik, detektyw, księgowy, bankier, statystyk, analityk, informatyk, architekt, inżynier

Wizualno-przestrzenna

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję wizualno-przestrzenną lubią rysować, nie mają problemów z czytaniem map, wykresów, schematów, tabel, mają dobre wyczucie koloru. Są to osoby, które myślą obrazowo, robią notatki w formie rysunków i wykresów. Osoby te myślą używając wyobraźni i obrazów. Są wrażliwe na otaczające przedmioty, kolory i wzory, lubą rysować, rzeźbić i wytwarzać używając kolorów i różnego typu materiałów.

Krawcowa, dekorator wnętrz, cukiernik, malarz, architekt

Kinestetyczna

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję ruchową lubią prace ręczne, prace mechaniczne. Najchętniej uczą się poprzez wykonywanie konkretnych zadań. Zapamiętują wtedy, gdy same coś wykonają, a nie wtedy gdy o tym przeczytają lub ktoś im to pokaże. Mają szybki refleks, ale nie lubią siedzieć zbyt długo w jednym miejscu.

Fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik

Muzyczna

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję muzyczną są wrażliwe na muzykę i dźwięki, ton głosu. Często uczą się poprzez słuchanie. Chętnie słuchają muzyki. Zdecydowanie preferują lektury w formie audiobooków. Uczą się języków obcych ze słuchu.

Osoby zajmujące się nagłośnieniem, muzycy

Interpersonalna

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję interpersonalną lubią być z ludźmi, chętnie uczestniczą w zajęciach grupowych, łatwo dogadują się z innymi. Szybko odgadują intencje innych osób, potrafią rozwiązywać konflikty, łatwo nawiązują kontakty, dobrze prowadzą negocjacje.

Sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kelner, wszystkie zawody związane z usługami

Intrapersonalna

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję intrapersonalną mają dobrze rozwiniętą intuicję. Nie potrzebują motywacji do działania z zewnątrz – same wiedzą co i dlaczego chcą robić. Mają dużą wiedzę na temat samego siebie - potrafią nazwać swoje cele, aspiracje, plany, mocne strony ale także ograniczenia. Są refleksyjne, często preferują pracę samodzielną.

pisarz, poeta, kompozytor, scenarzysta, psychiatra, psycholog, pedagog, etyk, ksiądz

Przyrodnicza

Osoby, które mają rozwiniętą inteligencję przyrodniczą lubią pracę na świeżym powietrzu. Wszystko co jest związane z ekologią i ochroną środowiska ma dla nich duże znaczenie. Często lubią pracę związaną z hodowlą zwierząt lub uprawą roślin.

rolnik, ogrodnik, florysta, zootechnik, weterynarz, dietetyk

 

Działanie opiera się na zaangażowaniu nauczycieli w pracę z młodzieżą i ich dążeniami do poprawy losów edukacyjno-zawodowych swoich uczniów. Nauczyciele w trakcie grup kreatywnych wykazywali duże zainteresowanie zaprojektowanym działaniem. Co więcej, jest ono z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, które cieszy się dużym zainteresowaniem w szkołach. Kwestionariusz inteligencji wielorakiej jest prostym narzędziem, które z łatwością opanuje każda osoba, tym bardziej ta z przygotowaniem do pracy z młodzieżą. Działanie w zamierzeniu zwiększa skuteczność działań szkół w zakresie poradnictwa zawodowego.

Działanie jest jedną z form treningu umiejętności związanych z nauka i pracą, sprzyja też bardziej refleksyjnemu podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki edukacyjnej, mieści się zatem również w obszarze skoncentrowanym na umiejętnościach wyznaczania celów i podejmowania decyzji.

Biorąc udział w Bilansie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczniów będziesz wiedział, jakiego typu szkołę powinieneś wybrać po szkole podstawowej. Jeśli zaś jesteś rodzicem to wiesz, jak ważny jest wybór dobrej szkoły i konkretnego zawodu, który Twoje dziecko będzie wykonywało w przyszłości.

Bilans indywidualnych predyspozycji uczniów będzie realizowany w szkole przez przygotowanego do tego nauczyciela. Będzie to też okazja to sprawdzenia, którzy koledzy i które koleżanki mają podobne do Twoich zainteresowania, umiejętności i predyspozycje.

Pytania do informatora

Zadaj pytanie

 

Brak opublikowanych odpowiedzi do pytań lub nie zadano pytań dotyczących tego informatora.