Prawa autorskie - typowe umowy

CC-infografika, Centrum Cyfrowe, Vivid Studio, licencja CC BY

Spis treści

  • Czym jest utwór?

  • Typowe umowy w prawie autorskim

Masz dostęp do Internetu, smartfon? Korzystasz z mediów społecznościowych?
Jesteś potencjalnym autorem dzieła.

Czym jest utwór?

1. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

 

Dz.U.2021.1062

Typowe umowy w prawie autorskim

W ustawie jest zapis, który mówi: "utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną".

Oznacza to, że utwór nie musi być nigdzie zgłoszony, ani nawet nie musi być ukończony, żaby być objęty prawami autorskimi.  Autor może natomiast zdecydować czy jego dzieło pozostaje w pełni chronione, częściowo, lub udostępnić je na określonych zasadach.

W związku z wieloma sposobami udostępniania i ochrony utworów powstało równie wiele rodzajów umów w prawie autorskim.

CC-infografika, Centrum Cyfrowe, Vivid Studio, licencja CC BY

Pytania do informatora

Zadaj pytanie

 

Brak opublikowanych odpowiedzi do pytań lub nie zadano pytań dotyczących tego informatora.