Efekty warsztatów dziennikarskich

Gazety
  • Dodano:
    12.02.2022 16:43
  • Zmieniono:
    12.02.2022 16:50
  • Autor:
    Magdalena Sachmacińska
  • 0

W ramach projektu Potencjały- nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz, w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, przeprowadzone zostały warsztaty „WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI - WARSZTATY DZIENNIKARSKIE”, za które odpowiedzialni byli pracownicy muzeum: Anna Wróblewska i Przemysława Prekiel. W warsztatach udział wzięła młodzież klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Przasnyszu. W trakcie spotkań zrealizowane zostały między innymi takie założenia jak:
• integracja uczestników oraz poznanie ich umiejętności i motywacji
• nawiązanie współpracy z lokalną gazetą „Kurier Przasnyski” reprezentowaną przez redaktora naczelnego, Pana Szymona Wyrostka,
• przedstawienie tajników i metod pracy dziennikarskiej przez red. Szymona Wyrostka,
• ustalenie ram współpracy takich jak: publikacja wywiadu oraz artykułu prasowego,
• przygotowanie merytoryczne do wywiadu z burmistrzem miasta Przasnysz, Panem Łukaszem Chrostowskim.
• opracowanie koncepcji wywiadu oraz wstępnych pytań,
• przeprowadzenie przez uczestników wywiadu z burmistrzem miasta oraz dyskusja na temat jego przebiegu,
• spisanie i wstępna obróbka wywiadu,
• redakcja, adiustacja i korekta tekstu,
• opracowanie koncepcji sondy artykułu prasowego,
• przeprowadzenie przez uczestników sondy w szkole podstawowej nr 2 pod okiem opiekunów warsztatów,
• analiza i podsumowanie wyników sondy,
• przygotowanie szkicu artykułu na podstawie sondy,
• redakcja, adiustacja i korekta artykułu „Szkoła naszych marzeń”.
Uczestnicy warsztatów byli zaangażowani zarówno przy publikacji wywiadu jak i artykułu prasowego.