SIM CITY 4

Wspólne granie
  • Dodano:
    07.03.2022 13:50
  • Zmieniono:
    07.03.2022 13:51
  • Autor:
    Magdalena Sachmacińska
  • 0

Dnia 19.02.2022 odbyły się kolejne zajęcia, będące częścią realizowanego działania projektowego pod nazwą „Wspólne granie – gry komputerowe”.
Zajęcia rozpoczęliśmy od przywitania uczestników: dzieci, rodziców oraz Pani Joanny Cieślik, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Następnie prowadzący zaprezentowali obecnym grę komputerową „Sim City 4” w wersji Deluxe, obejmującej także oficjalny dodatek „Rush hour” (pol. „Godziny szczytu”). Przybliżyli obecnym jej dosyć złożone reguły oraz zasady rozgrywki. W dalszej kolejności nasi uczestnicy, z pomocą animatorów, dokonali instalacji na swoich prywatnych komputerach aplikacji do obsługi internetowej platformy Steam, umożliwiającej w przyszłości samodzielną rozgrywkę w zaprezentowany tytuł.
Podczas sobotnich zajęć nowi gracze uczestniczyli we wstępnym poznaniu gry „Sim City 4”, w ramach którego rozpoczęli naukę za pomocą wbudowanych tematycznych samouczków. Poczynili również pierwsze kroki inicjując budowę i prowadzenie swoich własnych, oryginalnych miast. Wszyscy obecni – zarówno dzieci, jak i towarzyszący im rodzicie – znakomicie poradzili sobie z pierwszymi wyzwaniami, jakie postawiło przed nimi złożone zarządzanie tętniącym życiem miastem. Poznali w praktyce realizację planów przyczynowo – skutkowych oraz zmierzyli się z konsekwencjami własnych decyzji. Starali się w sposób przemyślany i odpowiedzialny prowadzić miejski magistrat, tak aby ich „Simowie” (tj. poszczególni mieszkańcy) byli zadowoleni z życia w rozwijanych przez nich aglomeracjach.
Wszystko to przełożyło się na miłą i komfortową atmosferę zajęć, zaś obecne na nich dzieci wraz z rodzicami aktywnie i z ochotą uczestniczyły w zaznajomieniu się ze światem „Sim City” .