Kreowanie pomysłów

Grafika obszaru: Kreowanie pomysłów

Działanie Kreowanie pomysłów i powiązane z nim narzędzie Inkubator pomysłów, to miejsce pełne inspiracji, gdzie powstają twórcze rozwiązania.
To także miejsce, które rozwija, pobudza do działania oraz gdzie uczestnicy projektu (i nie tylko) nabywają umiejętności kreowania twórczych rozwiązań, które pożądane są wszędzie, począwszy od szkoły po późniejsze życie zawodowe.